Úvod

Rozsah prác:

Nátery a maľovanie:
 00
Nátery:
 • konštrukcií
 • striech
 • komínov
 • dažďových zvodov
   Maľovanie:
 • budov
 • obytných domov
 • fasád
 • vrátane maľovanej reklamy.
Opravy a údržba:
 pic_opravy
 • Oprava dilatačných špár
 • Opravy a vysprávky fasád.
 • Montáž a oprava priemyselných technológií.
Orezávanie stromov:
zahradna-technika-md0608_165-vyvetvovac
  Orezávanie a pílenie stromov po častiach, zrezávanie stromov na ťažko dostupných   miestach:
 • v dvoroch a záhradách
 •  nad domami, bazénmi, svetlíkmi
 • na cintorínoch
   a na miestach, kde nie je možné použiť klasický prístup alebo lesnícku techniku.
Čistiace práce:
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Umývanie:
 • fasád budov
 • sklenených častí
 • okien
 • svetlíkov
 • konštrukcií
   Čistenie:
 • odkvapov
 • konštrukcií
 • fasád
   a iných – podľa požiadaviek.
Reklama a marketing:
outdoor-advertising-billboard-vector6
 • montáž reklamných bannerov a ich konštrukcií
 • Inštalácia ozdôb a reklamných predmetov
 • maľované reklamy na fasádach